De voordelen van een ontwerpende bouwer

Derckx combineert het ontwerpen van uw bedrijfspand met de realisatie daarvan. Dit heeft de nodige voordelen.

Allereerst weet Derckx gedurende het ontwerp al wat de kosten voor verschillende bouwmethodes zijn, daardoor is Derckx in staat om een ontwerp te maken dat goed aansluit bij uw budget. Bovendien wordt het budget direct bij het ontwerp gepresenteerd.

Doordat Derckx zelf ontwerpt, worden bouwmethodes steeds efficiënter. Ervaringen uit de praktijk worden tenslotte een op een teruggekoppeld naar toekomstige ontwerpen. Daardoor heeft Derckx beter zicht op welke plannings- en/of budgettaire gevolgen er bij een detaillering horen. Hierdoor is Derckx in staat om in een vroeg stadium reeds een zeer adequaat budget te presenteren. Bovendien bent u als klant natuurlijk gebaat bij de meest efficiënte en daarmee prijs gunstigste bouwmethodiek.

Een ander voordeel is dat het proces van uitvoering efficiënter verloopt. Derckx zal in haar ontwerpen reeds rekening houden met de uitdagingen welke in de planning zullen spelen. Als er nog veel werkzaamheden in het pand moeten gebeuren nadat het wind en water dicht is, zal Derckx een bouwmethodiek en materialisatie kiezen welke ervoor zorgt dat het kritische pad in de planning wordt geoptimaliseerd. Veelal zullen wij daarbij kiezen voor een prefab methodiek van bouwen om weersinvloeden tot een minimum te beperken.

Doordat Derckx het ontwerp en de bouw combineert, kan zij ook garanderen dat er geen meerwerk zal zijn bij een bouwproces. Doordat Derckx verantwoordelijk is voor het totaal proces zijn er dus ook geen grijze gebieden in de aanbieding welke in een later stadium tot meerwerk zullen leiden.